O nas

PROMEDIC CENTRUM PSYCHOTERAPII to Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,powstały w 2010 roku,realizujący świadczenia medyczne w zakresie Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień Promedic Centrum Psychoterapii oferuje: - specjalistyczną pomoc lekarzy psychiatrów - specjalistyczną pomoc psychologów i psychoterapeutów - specjalistyczną pomoc terapeutów uzależnień. Promedic Centrum Psychoterapii oferuje bezpłatną opiekę psychiatry i psychologa osobom z zaburzeniami psychicznymi, nerwicowymi, lękowymi, depresją i uzależnieniami. Nasze Poradnie: * Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych -przyjmują: psychiatra,psycholog,psychoterapeuta * Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży -przyjmują: psychiatra dziecięcy , psycholog dziecięcy,psychoterapeuta młodzieży *Poradnia Leczenia Uzależnień -przyjmują : psychiatra,terapeuta uzależnień *Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych -przyjmują: psychiatra,terapeuta uzależnień Zapraszamy bez skierowania do korzystania z bezpłatnych -( wymagane ubezpieczenie) porad, i wizyt lekarskich, wsparcia i porad psychologicznych,psychoterapii indywidualnej , psychoterapii grupowej,psychoterapii uzależnień, Konieczne wcześniejsze ustaleniu terminu wizyty- osobiście lub telefonicznie. Rejestracja - +48/531-515-222

Zakres usług

W Promedic Centrum Psychoterapii  przyjmują BEZPŁATNIE doświadczeni  psychiatrzy, psycholodzy i psychoterapeuci, którzy udzielają profesjonalnej pomocy w zakresie opieki psychiatrycznej,psychologicznej i leczenia uzależnień, poprzez udzielanie porad: 

Porad psychiatrycznych-  Lekarz psychiatra diagnozuje i leczy różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, potrafi również zapobiegać ich występowaniu, a także utrzymać osiągnięte leczeniem rezultaty. Pomoc lekarza psychiatry jest niezbędna przy schorzeniach psychicznych, schizofrenii, upośledzeniu, jak również zaburzeniach takich jak depresje, nerwice, stany lękowe. Lekarz psychiatra pomocny jest po przebyciu różnego rodzaju doświadczeń, mogących mieć wpływ na zdrowie psychiczne, takich śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata dziecka, wypadek  

 Psychoterapii indywidualnej - jest to forma pomocy psychologicznej polegająca na regularnych spotkaniach z psychologiem, psychoterapeutą. Jej celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, leczenie osób uzależnionych,  pomoc w trudnych sytuacjach życiowych (np. Śmierć bliskiej osoby, rozpad małżeństwa) czy też leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego (np.nerwice, depresje) .

Terapii grupowej
 - jest to forma pomocy psychologicznej polegająca na regularnych spotkaniach prowadzonych przez psychoterapeutę, proponowana grupie osób z podobnymi problemami lub schorzeniami.

Terapii  rodzin - jest to terapia, w której bierze udział cała rodzina, ponieważ to ona tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają we wzajemnych relacjach i wzajemnie  na siebie oddziaływają. Oznacza to, że problemy jednego członka rodziny mają wpływ na wszystkich domowników, ale też cały system rodzinny może przyczyniać się do powstania problemu czy zaburzenia. Celem tej formy terapii jest przede wszystkim poprawa porozumiewania się w rodzinie.

Terapii par i małżeństw- ta forma terapii skierowana jest do par przeżywających kryzys i rosnące problemy w związku. Psychoterapeuta podczas terapii pomaga parze zrozumieć to co dzieje się w ich wzajemnej relacji, pomaga dotrzeć do źródła konfliktu
  oraz zdobyć umiejętności, które będą niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów.

 

Dane firmowe : PROMEDIC Centrum Psychoterapii

Adres: Bednarska 328-400 Pińczów

Tel: +48/531-515-222

Adres korespondencyjny

Promedic Centrum Psychoterapii